Golfregler kort

INTRODUKSJON

Golf er et spill der en ball treffes med en klubb fra et forberedt område, kjent som “teeing ground”, over fairway og grovt til et andre forberedt område, som har et hull i seg, kjent som “putting green” . Målet med spillet er å fullføre det som er kjent som et hull ved å spille en ball fra tenneplassen inn i hullet på puttinggreenen i færrest mulig antall slag. En “runde golf” består av å spille 18 slike hull.

Det er i utgangspunktet to former for spill, den ene avgjøres av vant og tapt hull (kampspill) og den andre som avgjøres av det totale antallet slag som er tatt for å fullføre runden (slagspill).

Det er tre viktige prinsipper å huske når du spiller golf:
Spill banen slik du finner den. Spill ballen slik den ligger.
Og hvis du ikke kan gjøre det, gjør det som er rettferdig. “
For å gjøre det som er rettferdig, må du kjenne reglene. Følgende er et sammendrag av Golfreglene, forenklet der det er mulig.

ETIKETTE

Etikette dekker både høflighet og prioritet på kurset samt omsorg for kurset. Selv om følgende punkter ikke er regler som sådan, er de en viktig del av spillet.

1 Ikke flytt, snakk eller stå nær en spiller som slår et slag.
2 Ikke spill før gruppen foran er ute av veien.
3 Spill alltid uten forsinkelse. Gå fra puttinggreenen så snart alle spillerne i gruppen din har slått seg ut.
4 Inviter raskere grupper å spille gjennom.
5 Bytt ut divoter. Glatte fotavtrykk i bunkere.
6 Ikke gå på linjen til en annen spillers putt.
7 Ikke slipp klubber på greenen.
8 Bytt flaggstangen forsiktig.

DEFINISJONER

Definisjoner -delen av golfreglene inneholder over førti definisjoner som danner grunnlaget som spillereglene er skrevet rundt. God kunnskap om de definerte begrepene vil hjelpe til med riktig anvendelse av reglene. Disse inkluderer:

Teeing Ground – startstedet for hullet, definert av to tee-markører.
Through the Green – hele området av golfbanen bortsett fra teingbanen og greenen av hullet som spilles og alle farer.
Farer – enhver bunker eller vannfare.
Putting Green – et område spesielt forberedt for å putte og inneholder et hull på 41/2 tommer.
Out of Bounds – bakken der spill er forbudt, dvs. ikke en del av banen. En ball er utenfor grensene når alt ligger utenfor grensene.
Løse hindringer – naturlige gjenstander som steiner, blader og kvister forutsatt at de ikke er faste eller voksende, ikke er solid innebygd og ikke holder seg til ballen.
Hindringer – ethvert menneskeskapt objekt, unntatt:
(1) objekter som definerer utenfor grensene
(2) en hvilken som helst del av en fast menneskeskapt gjenstand som er utenfor grensene; og
(3) enhver konstruksjon som komiteen i lokale regler erklærer som en integrert del av kurset.
Uformelt vann – enhver midlertidig opphopning av vann på banen som er synlig før eller etter at spilleren tar sin holdning (dugg og frost er ikke tilfeldig vann).
Ground Under Repair – hvilken som helst del av banen som er merket av komiteen. Inkluderer også materiale som er stablet for fjerning og et hull laget av en greenkeeper, selv om det ikke er så merket.

TEEING OFF

Trekk av mellom og ikke foran tee-markørene. Du kan trekke opptil to klubblengder bak frontlinjen til tee-markørene.

Tee off utenfor dette området – i kampspill er det ingen straff, men motstanderen din kan be deg om å spille på nytt; i slagspill får du et straff med to slag og må deretter spille fra riktig område.

SPILLER BALLEN

Spill ballen slik den ligger. Ikke forbedr løgnen din, det området du har tenkt å svinge eller spillelinjen din, ved å bevege deg, bøye eller bryte noe som er løst eller voksende, bortsett fra å ta rett holdning eller svinge. Ikke trykk noe ned eller bygg deg en holdning.

Hvis ballen din ligger i en bunker eller en vannfare, må du ikke berøre bakken i bunkeren, eller bakken eller vannet i vannet før du senker.

Ballen må være ganske slått, ikke dyttet eller skje.

Å spille feil ball (unntatt i fare) – i kampspill mister du hullet; i slagspill får du et straff med to slag, og du må da spille riktig ball.