Golfens nederlandske røtter

Når man tenker på golf og tradisjoner, har mange lett for å tenke først og fremst på Skottland, England, og USA. Men historikerne har kommet frem til at golf, eller kolf som det den gang het, faktisk opprinnelig ble til i Nederland. Det første golflignende spillet man leser om i krønikene fant sted allerede i 1297, på et ellers ukjent nederlandsk sted kalt Loenen aan de Vecht. Der spilte noen nederlandske karer et spill som i hvert fall involverte en kølle og en ball, som visstnok var laget av lær den gangen. Målet var som den dag i dag: å slå ballen i et hull langt borte med færrest mulig slag. Også fra Flanders finnes et manuskript fra 1200-tallet der et spill med kølle nevnes, men det er mindre detaljert. I dette manuskriptet nevnes også begrepet “colf” for første gang.

Uansett så mener mange nå at dette tradisjonelle spillet fortsatte å bli spilt i Nederland og Belgia, og kanskje andre deler av kontinentet, i århundrene som fulgte. Tilsynelatende var colf ganske så populært, det ble til og med forbudt av byrådet i Brussel på 1300-tallet. Straffen for å spille golf den gangen var å bli fratatt frakken, eller eventuelt betale en bot på 20 shilling. Problemet med golf var nok delvis at det ofte ble spilt om penger, men også at det kunne medføre fare for tilfeldig forbipasserende. Det fremgår også i charteret for byen Brielle, der det likevel var lov å spille golf så lenge man holdt seg utenfor bymuren. I Harleem bygde regenten etter hvert en egen bane for colf, kanskje tidenes første offisielle golfbane, for å holde spillet utenfor murene.

I nederlandsk historie dukker dette tydeligvis fascinerende spillet opp i de utroligste omstendigheter i de historiske kildene. Til og med da Barents og hans mannskap oppdaget Novaja Zemlja i 1597, var noe av det første de tok seg til å lage en kølle og spille colf. Den samme manien finner man igjen hos nederlandske nybyggere i Nord-Amerika på 1600-tallet, den gangen byen og delstaten New York het henholdsvis Ny Amsterdam og Ny Nederland. Takket være disse nybyggerne ble det altså spilt en slags golf i Nord-Amerika allerede rundt 1650. De spilte i åkrene og marka om sommeren, og tok spillet ut på isen når vinteren kom.

De senere år har også historiske funn i Kina vakt interesse, og nærmest utfordret det nederlandske kravet på å ha vært først ute. Det viser seg nemlig at kineserne allerede i høymiddelalderen spilte noe som kaltes chuiwan, og har mange likhetstrekk med det som senere ble golf. I motsetning til det nederlandske eksemplet ble det også brukt et større antall forskjellige køller til forskjellige typer slag. At dette virkelig var en rikmannssport ser man av at køllene var pyntet med gull og jade. En historisk teori i dag er at det var de mongolske invasjonene på 1200-tallet som brakte dette kinesiske spillet til Europa. Noe klart svar på dette finnes foreløbig ikke, enn så lenge er det nok mest hold i den nederlandske opphavshistorien.