GOLF KONKURRANSER

Slagspill

Strokeplay er den vanligste konkurranseformen i de fleste profesjonelle turneringer. I slagspill konkurrerer hver spiller (eller lag) alle 18 hull og teller det totale antallet slag, og parten med den laveste totale nettoscore (bruttoscore minus handicap) vinner.

Spillere går vanligvis ut i treere eller noen ganger i to, for eksempel ved profesjonelle arrangementer.

Kampspill

I kampspill spiller to spillere (eller to lag) hvert hull som en separat konkurranse mot hverandre. Partiet med lavest poengsum vinner det hullet, uavhengig av hvor mange skudd han vant hullet med. Hvis poengsummene til begge spillerne eller lagene er lik, blir hullet “halvert” (trukket). Spillet er vunnet av den parten som vinner flere hull enn den andre. Matchplay er en veldig populær konkurranseform på klubbnivå.

Foursome

En foursome (definert i regel 29 i «golfreglene») spilles mellom to spillere i partnerskap, som spiller en ball som de slår vekselvis. Én spiller slår ut på de oddetallshullene, den andre på partallshullene, uavhengig av hvem som spilte siste putt på det første hullet. De andre slagene spilles på tur til hullet er ferdig. Straffeskudd påvirker ikke spillerekkefølgen. Foursomes kan spilles under matchspill eller slagspillregler.

Variasjoner på foursome er Greensome, Canadisk foursome og Mixed Foursome, der to lag av en mannlig og en kvinnelig golfspiller spiller alternerende slag. I kanadisk foursome spiller hver spiller sin egen ball fra tee og spillerne bestemmer sammen hvilken ball som er i den beste posisjonen og den andre ballen tas ut av spill. For Greensome se videre.

Fire baller

Det samme som foursomes, men hver spiller spiller med sin egen ball og lagets beste poengsum teller. Fireballer kan spilles som matchspill eller slagspill. (Definert av regel 30 og 31). I en treballkamp spiller tre spillere mot hverandre, og hver spiller dermed to forskjellige kamper. En litt annen form er Best-Ball, der en spiller spiller mot den beste ballen av to eller den beste ballen av tre spillere.

Bogey og par-konkurranser

Scoringen for bogey og par-konkurranser gjøres som i kampspill. Ethvert hull som en spiller ikke gir tilbake regnes som tap. Vinneren er den spilleren som er mest suksessfull i antall hull.

Scramble (eller Ambrose, Texas Scramble)

Hver spiller i et lag (på to, tre eller fire spillere) slår ut på hvert hull og spillerne bestemmer hvilket slag som var best. Andre spillere tar deretter opp ballen og spiller sitt andre skudd fra den posisjonen, og prosedyren gjentas til hullet er ferdig. De løftede ballene må plasseres innenfor ett målkorts bredde fra den valgte posisjonen. Hvis du er på green, skal ballene plasseres innenfor ett putterhode på markøren. Denne typen konkurranser er populær blant golfsamfunn.

En Ambrose er det samme som en Scramble, men i en Ambrose brukes handicap i spillet, som i slagspill. Nettoscore er den totale bruttoscore minus justert handikap. Justert eller laghandicap beregnes ved å dele summen av alle handicapene til et lag med to ganger antall spillere i et lag, så 1/8 av totalen for et 4-manns lag, 1/6 av totalen for et lag 3-manns lag og 1/4 av totalen for et 2-manns lag.