Other News

Tutta

July 17, 2017 8:24 am0 comments
Tutta

Suzann Pettersen, vidt kjent som Tutta, er en 36-åring fra Oslo og en av verdens fremste kvinnelige golfere. Pettersen kommer fra en velkjent vestkantfamilie i Oslo, med aner tilbake til kjøpmannen Gunerius Pettersen. Begge foreldrene hennes var også idrettsutøvere. Allerede som 15-åring vant Tutta NM for amatører for første gang. […]

Read more ›

Hva er naturlig golf?

8:23 am0 comments
Hva er naturlig golf?

Har du noen gang sett en spiller på golfbanen som ser ut som en relativ nybegynner, med et forholdsvis enkelt slag, men som likevel får god lengde på utslagene og presisjon på chippen? Da kan det hende at du har støtt på en av de mange som etter hvert har […]

Read more ›

Golfens nederlandske røtter

July 10, 2017 7:52 am0 comments
Golfens nederlandske røtter

Når man tenker på golf og tradisjoner, har mange lett for å tenke først og fremst på Skottland, England, og USA. Men historikerne har kommet frem til at golf, eller kolf som det den gang het, faktisk opprinnelig ble til i Nederland. Det første golflignende spillet man leser om i […]

Read more ›

Golfbanens utvikling

7:52 am0 comments
Golfbanens utvikling

Golfbaner har, som sporten selv, utviklet seg betraktelig om ofte umerkelig over den svært lange tiden golf har blitt spilt. Det er ikke slik at golfbaner alltid har hatt 18 hull, for eksempel. I utgangspunktet ble antall hull tilpasset banen og dens topografi, heller enn omvendt slik det helst er […]

Read more ›